کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   احادیث شیعه   /   سفینة البحار ومدینة الحکم والآثار
سفینة البحار ومدینة الحکم والآثار
عنوان فرعی: مع تطبیق النصوص الواردة فیها علی بحار الانوار بطبعتیه القدیمة والجدیدة
زبان: عربی
نویسنده: شیخ عباس قمی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎3‎6‎ ‎/‎ب‎3‎0‎7‎6‎ ‎م‎3
المطبوع من الكتاب:
سفینة البحار ومدینة الحکم والآثار
سفینة البحار ومدینة الحکم والآثار
منظمه ‌الاوقاف‌ و ‌الشئون‌ ‌الخیریه‌، د‌ار الاسوه‌ للطبا‌عه‌ و ‌النشر، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.، 8 جلد
شرح پدیدآور: تالیف الشیخ عباس القمی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
سفینة البحار
سفینة البحار
فراهانی، 2 جلد
شرح پدیدآور: الشیخ عباس القمی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
سفینة البحار
سفینة البحار
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، ۱۴۱۶ق.، 2 جلد
شرح پدیدآور: تالیف عباس القمی؛ تقدیم و اشراف علی اکبر الهی خراسانی
اشراف: علی اکبر الهی خراسانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴-۴۴۴-۲۳۹-۳
تنالگان: تحقیق از مجمع البحوث الإسلامیة
سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار
مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد، ۱۳۸۴ش.، 4 جلد
شرح پدیدآور: تالیف عباس القمی؛ تقدیم و اشراف علی اکبر الهی الخراسانی
با مقدمه: علی اکبر الهی خراسانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
آثار مرتبط
بحار الأنوار ۱. بحار الأنوار (فهرست برای)
نویسنده: علامه محمد باقر مجلسی
دارالکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۸۴ق.، 110 جلد
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۴۱۳ق.، 4 جلد، محقق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
دار الرضا، بیروت، 3 جلد، محقق: عبدالزهرا علوی
مستدرک سفینة البحار ۲. مستدرک سفینة البحار (مستدرک با عنوان)
نویسنده: آیة الله شیخ علی نمازی شاهرودی
بنیاد بعثت، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۹ق.، 10 جلد