کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ آسیا   /   الجغرافیة التاریخیة للعالم الاسلامی خلال القرون الأربعة الاولی
الجغرافیة التاریخیة للعالم الاسلامی خلال القرون الأربعة الاولی
زبان: عربی
مترجم: حمیده عبدالرحمن
سرعنوان موضوعی: کشورهای اسلامی > ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ > قرن4 ق.، کشورهای اسلامی > س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌، فتوحات اسلامی
رده کنگره: ‎D‎S‎ ‎۳‎۵‎/‎۵‎۶‎ ‎‭‎/‎ج‎7‎ ‎ل‎9
الجغرافیة التاریخیة للعالم الاسلامی خلال القرون الأربعة الاولی
الجغرافیة التاریخیة للعالم الاسلامی خلال القرون الأربعة الاولی
دار الفکر المعاصر، بیروت، 1998م.
شرح پدیدآور: موریس لومبارد؛ ترجمة عبدالرحمن حمیدة
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
توضیح: مصور، نقشه‌، نمودار (تاشده‌).
کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
آثار مرتبط
۱. The historical geography of the Islamic world (ترجمه برای)
نویسنده: موریس لومبارد
همچنین نگاه کنید
حمیده عبدالرحمن حمیده عبدالرحمن (مترجم)
دار الفکر المعاصر دار الفکر المعاصر (ناشر)
دار الفکر دار الفکر (ناشر)