کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   الوعد الحق
الوعد الحق
زبان: عربی
نویسنده: طه حسین
آثار مرتبط
وعده راست ۱. وعده راست (ترجمه با عنوان)
مترجم: احمد آرام
فجر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۳۵ش.
همچنین نگاه کنید
طه حسین طه حسین (نویسنده)