کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   سرگذشتنامه‌های جمعی   /   زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان دکتر غلامحسین یوسفی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان دکتر غلامحسین یوسفی
عنوان موازی: ‎Biography and academic life of G.yousofi‬.
زبان: فارسی
گردآوری و ویرایش: امید قنبری
سرعنوان موضوعی: سرگذشتنامه > مجموعه ها، یوس‍ف‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۶۹ - ۱۳۰۶ > س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
رده کنگره: ‎C‎T‎ ‎2‎0‎3‎ ‎/‎ف‎2‎8‎ ‎م‎3‎ ‎5‎7‎.‎ج
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان دکتر غلامحسین یوسفی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان دکتر غلامحسین یوسفی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
شرح پدیدآور: ویرایش و تنظیم امید قنبری
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
شابک: ‎۹۶۴-۵۲۸-۰۳۲-X
فروست: مجموعه‌ زندگی‌ نامه‌ها؛ شماره‌ ۵۷. سلسله‌ انتشارات‌ [انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگی‌]؛ شماره‌ ۴۲۶
توضیح: مصور، نمونه‌، عکس‌.
کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
همچنین نگاه کنید
امید قنبری امید قنبری (گردآوری و ویرایش)
غلامحسین یوسفی غلامحسین یوسفی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (ناشر)