کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   سرگذشتنامه‌های جمعی   /   زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر ناصر کاتوزیان
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر ناصر کاتوزیان
عنوان موازی: ‎Biography and academic life of N.Katuzian‬.
زبان: فارسی
گردآوری و ویرایش: امید قنبری
سرعنوان موضوعی: سرگذشتنامه > مجموعه ها
رده کنگره: ‎C‎T‎ ‎2‎0‎3‎ ‎/‎ف‎2‎8‎ ‎م‎3‎ ‎6‎1‎.‎ج
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر ناصر کاتوزیان
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر ناصر کاتوزیان
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، فروردین ۱۳۸۴ش.
شرح پدیدآور: ویرایش امید قنبری
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
شابک: ‎۹۶۴-۵۲۸-۰۲۸-۱
فروست: مجموعه‌ زندگی‌ نامه‌ها؛ شماره‌ ۶۱. سلسله‌ انتشارات‌ [انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگی‌]؛ شماره‌ ۴۳۰
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
مصور، نمونه‌، عکس‌.
همچنین نگاه کنید
امید قنبری امید قنبری (گردآوری و ویرایش)
ناصر کاتوزیان ناصر کاتوزیان
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (ناشر)