کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   سرگذشتنامه‌های جمعی   /   زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد هوشنگ اعلم
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد هوشنگ اعلم
زبان: فارسی
سرعنوان موضوعی: اعلم، هوشنگ، 1307- 1386، سرگذشتنامه > مجموعه ها
رده کنگره: ‎C‎T‎ ‎2‎0‎3‎ ‎/‎ف‎2‎8‎ ‎م‎3‎ ‎7‎6‎.‎ج
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد هوشنگ اعلم
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد هوشنگ اعلم
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، آذر ۱۳۸۵ش.
شرح پدیدآور: مصاحبه و ویرایش حکیمه دست رنجی
ویراستار: حکیمه دست رنجی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: مجموعه‌ زندگی‌ نامه‌ها؛ شماره‌ ۷۶. سلسله‌ انتشارات‌ [انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگی‌]؛ شماره‌ ۴۲۸