کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کتابشناسی و کتابداری، کتاب، کتابت، صنعت و تجارت کتاب   /   فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم
فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم
زبان: عربی
نویسنده: منتجب الدین علی بن عبیدالله بن بابویه رازی
سرعنوان موضوعی: نویسندگان شیعه > سرگذشتنامه و کتابشناسی، مجتهدان و علما > سرگذشتنامه و کتابشناسی
رده کنگره: ‎Z‎ ‎1‎0‎1‎0‎ ‎/‎م‎7‎7‎ ‎ف‎9 , ‎B‎P‎ ‎1‎1‎5‎ ‎/‎ف‎9‎ ‎م‎8
المطبوع من الكتاب:
فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم
فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم
دار الاضواء، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۶ق. برابر 1986م.
شرح پدیدآور: منتجب الدین علی بن عبید الله بن بابویه الرازی؛ تحقیق عبدالعزیز الطباطبائی
سرشناسه: منتجب‌ الدین‌، علی‌ بن‌ عبیدالله‌، ۵۸۵ - ۵۰۴؟ق‌
رده دیویی: ۰۱۳/۲۹۷
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس و نمایه
فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم
فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۰۴ق.
شرح پدیدآور: منتجب الدین علی بن عبید الله بن بابویه الرازی؛ تحقیق عبدالعزیز الطباطبائی
سرشناسه: منتجب‌ الدین‌، علی‌ بن‌ عبیدالله‌، ۵۸۵ - ۵۰۴؟ق‌
محقق: محقق طباطبائی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: المختار من التراث؛ ۱۵
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
الفهرست
الفهرست
کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۶۶ش.
شرح پدیدآور: الشیخ منتجب الدین علی بن بابویه الرازی؛تحقیق‌ و مقدمه‌ از جلال‌الدین‌ محدث‌ ارموی‌؛ بکوشش‌ محمد سمامی‌ حائری‌؛ زیرنظر محمود مرعشی‌
به کوشش: شیخ محمد سمامی حائری
محقق: جلال الدین محدث ارموی
اشراف: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
با مقدمه: جلال الدین محدث ارموی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
نسخه‌های خطی و عکسی از کتاب:
فهرس اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم
مخطوطة سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
زبان: عربی
نویسنده: منتجب الدین علی بن عبیدالله بن بابویه رازی
سرعنوان موضوعی: نویسندگان شیعه > سرگذشتنامه و کتابشناسی، مجتهدان و علما > سرگذشتنامه و کتابشناسی
تاریخ کتابت: ۷۷۶ق.
شماره نسخه عکسی: م ۸۳
فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم
مخطوطة سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
زبان: عربی
نویسنده: منتجب الدین علی بن عبیدالله بن بابویه رازی
سرعنوان موضوعی: نویسندگان شیعه > سرگذشتنامه و کتابشناسی، مجتهدان و علما > سرگذشتنامه و کتابشناسی
تاریخ کتابت: ۷۷۶ق.
شماره نسخه عکسی: ع/۸۶
فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم
زبان: عربی
نویسنده: منتجب الدین علی بن عبیدالله بن بابویه رازی
سرعنوان موضوعی: نویسندگان شیعه > سرگذشتنامه و کتابشناسی، مجتهدان و علما > سرگذشتنامه و کتابشناسی
کاتب: شیخ حر عاملی
تاریخ کتابت: ۱۰۶۳ق.
شماره نسخه عکسی: ع/۹۷
همچنین نگاه کنید
منتجب الدین علی بن عبیدالله بن بابویه رازی منتجب الدین علی بن عبیدالله بن بابویه رازی (نویسنده)
فهرس اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم فهرس اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم (نسخه خطی)
فهرس أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم فهرس أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم (نسخه خطی)
فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم (نسخه خطی)
دار الاضواء دار الاضواء (ناشر)
محقق طباطبائی محقق طباطبائی (محقق)
مجمع ذخائر اسلامی مجمع ذخائر اسلامی (ناشر)
شیخ محمد سمامی حائری شیخ محمد سمامی حائری (به کوشش)
جلال الدین محدث ارموی جلال الدین محدث ارموی (محقق)
دکتر سید محمود مرعشی نجفی دکتر سید محمود مرعشی نجفی (اشراف)
کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی (ناشر)