کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   منطق   /   حدود المنطق
حدود المنطق
زبان: عربی
نویسنده: حبیب ابن بهریز
سرعنوان موضوعی: منطق
رده کنگره: ‎B‎C‎ ‎7‎8‎ ‎/‎ع‎4‎ ‎الف‎2
المطبوع من الكتاب:
المنطق ، حدود المنطق
المنطق ، حدود المنطق
انجمن فلسفه ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۷ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: لابن المقفع ...لابن بهریز؛ با مقدمه و تصحیح محمدتقی دانش پژوه
با مقدمه: استاد محمدتقی دانش پژوه
مصحح: استاد محمدتقی دانش پژوه
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
جدول.
المنطق ، حدود المنطق
المنطق ، حدود المنطق
موسسه پژوهشی حکمت‌ و فلسفه‌ ایران‌، تهران، ۱۳۸۱ش.
شرح پدیدآور: لابن مقفع؛ با مقدمه و تصحیح محمدنقی دانش پژوه
با مقدمه: استاد محمدتقی دانش پژوه
مصحح: استاد محمدتقی دانش پژوه
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
توضیح: المنطق ۹۳ صفحه، حدودالمنطق۳۳ صفحه
کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌