کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   المراقبات فی اعمال السنة
المراقبات فی اعمال السنة
زبان: عربی
نویسنده: میرزا جواد ملکی تبریزی
آثار مرتبط
سلوک عارفان ترجمه المرقبات فی اعمال السنة ۱. سلوک عارفان ترجمه المرقبات فی اعمال السنة (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمد راستگو
نشر سایه، چاپ اول، قم، ۱۳۷۳ش.
مراقبات (اعمال السنة) ۲. مراقبات (اعمال السنة) (ترجمه با عنوان)
مجموعه‌ وظایف‌ سالک‌ در ماههای‌ دوازده‌گانه‌ سال‌
مترجم: علیرضا میرزا حکیم خسرانی
نور فاطمه سلام الله علیها، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
همچنین نگاه کنید
میرزا جواد ملکی تبریزی میرزا جواد ملکی تبریزی (نویسنده)