کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   منطق   /   المنطق
المنطق
زبان: عربی
نویسنده: شیخ محمد رضا مظفر
سرعنوان موضوعی: منطق
رده کنگره: ‎B‎C‎ ‎5‎0‎ ‎/‎م‎7‎8‎ ‎م‎6 , ‎B‎C‎ ‎5‎0‎ ‎/‎م‎6‎ ‎م‎7‎8
المطبوع من الكتاب:
المنطق
مطبعة النعمان، چاپ چهارم، نجف، 1968م.، 2 جلد
شرح پدیدآور: محمدرضا المظفر
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
محل افست: قم
المنطق
المنطق
واریان، قم، ۱۳۸۰ش.، 3 جلد
شرح پدیدآور: محمدرضا المظفر؛ صححه و حققه و علق علیه علی الحسینی
محقق: سید علی حسینی
با تعلیق: سید علی حسینی
مصحح: سید علی حسینی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: نمودار.
المنطق
المنطق
موسسه اسماعیلیان، چاپ هفتم، قم، ۱۳۷۵ش.، 3 جلد
شرح پدیدآور: محمدرضا المظفر
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
المنطق
المنطق
انتشارات الهام، تهران، ۱۳۷۷ش.، 3 جلد
شرح پدیدآور: تالیف محمدرضا المظفر
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ‎۹۶۴-۶۰۷۱-۲۹-۵‬
فروست: آزمونها و تمرینها؛۲
توضیح: مصور، جدول‌.
المنطق
مکتبه بصیرتی، چاپ سوم، قم، ۱۴۰۸ش.، 3 جلد
شرح پدیدآور: تالیف الشیخ محمد رضا المظفر
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
المنطق
المنطق
مطبعة النعمان، قم، ۲ش.
شرح پدیدآور: تالیف محمدرضا المظفر
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
تاریخ افست: 1968م.
محل افست: قم
توضیح: نمودار.
آثار مرتبط
شرح فارسی و حل تمرینهای المنطق ۱. شرح فارسی و حل تمرینهای المنطق (شرح با عنوان)
شارح: مصطفی حسینی دشتی
• المنطق، موسسه فرهنگی آرایه، تهران، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد، مصحح: مصطفی حسینی دشتی
منطق ۲. منطق (ترجمه با عنوان)
سرشناسه: محمدرضا مظفر
مترجم: علی شیروانی
دار العلم، چاپ 12م، قم، ۱۳۸۲ش.، 2 جلد، با تعلیق: غلامرضا فیاضی و محسن غرویان
دار العلم، چاپ چهارم، قم، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد، با تعلیق: غلامرضا فیاضی و محسن غرویان
منطق ۳. منطق (ترجمه با عنوان)
نویسنده: شیخ محمد رضا مظفر
مترجم: منوچهر صانعی دره بیدی
انتشارات حکمت، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۴۰۶ق.
ترجمه و تبیین منطق مظفر ۴. ترجمه و تبیین منطق مظفر (ترجمه با عنوان)
نویسنده: شیخ محمد رضا مظفر
مترجم: سید علی حسینی
• ترجمه منطق مظفر، واریان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد
تلخیص المنطق [مظفر] ۵. تلخیص المنطق [مظفر] (مختصر با عنوان)
به کوشش: اکبر ترابی
جامعة الزهراء علیهما السلام، چاپ چهارم، قم، ۱۳۷۴ش.
المنطق التعلیمی (منهج‌الجدید فی‌ تعلیم‌المنطق‌ للعلامه‌ المظفر) ۶. المنطق التعلیمی (منهج‌الجدید فی‌ تعلیم‌المنطق‌ للعلامه‌ المظفر) (ترتیب با عنوان)
به کوشش: عبدالجواد ابراهیمی
نویسنده: شیخ محمد رضا مظفر
دار الفکر، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۲ش.