کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   منطق   /   منطقیات
منطقیات
عنوان فرعی: (شرح مبسوط شرح شمسیه)
زبان: فارسی
نویسنده: محمدرضا اسحاق نیا تربتی
سرعنوان موضوعی: کاتبی‌ ق‍زوی‍ن‍‍ی‌، ‌ع‍ل‍‍ی‌ب‍ن‌ ‌ع‍م‍ر، ۶۰۰ - ۶۷۵ > ‌ال‍ش‍م‍س‍ی‍ه‌ > ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر، منطق > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴
رده کنگره: ‎B‎C‎ ‎6‎6‎ ‎/‎ع‎4‎ ‎ک‎2‎2‎4‎0‎2‎1‎2‎
منطقیات
منطقیات
نشر مرتضی، چاپ اول، قم، ۱۳۶۴ش.، 4 جلد
شرح پدیدآور: بقلم محمدرضا اسحق نیا تربتی
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
آثار مرتبط
تحریر القواعد المنطقیة علی شرح الرسالة الشمسیة لنجم‌الدین‌ عمربن‌ علی‌ القزوینی‌ المعروف‌ بالکاتبی‌ ۱. تحریر القواعد المنطقیة علی شرح الرسالة الشمسیة لنجم‌الدین‌ عمربن‌ علی‌ القزوینی‌ المعروف‌ بالکاتبی‌ (شرح برای)
وباسفله‌ حاشیة الشریف‌ علی‌بن‌ محمد الجرجانی‌
نویسنده: محمد قطب الدین رازی
شریف الرضی، قم، ۱۳۶۳ش.، با مقدمه: میر شریف جرجانی
• شروح الشمسیة مجموعه حواش و تعلیقات، 2 جلد
تحریر القواعد المنطقیة علی شرح الرسالة الشمسیة لنجم‌الدین‌ عمربن‌ علی‌ القزوینی‌ المعروف‌ بالکاتبی‌ ۲. تحریر القواعد المنطقیة علی شرح الرسالة الشمسیة لنجم‌الدین‌ عمربن‌ علی‌ القزوینی‌ المعروف‌ بالکاتبی‌ (ترجمه برای)
وباسفله‌ حاشیة الشریف‌ علی‌بن‌ محمد الجرجانی‌
نویسنده: محمد قطب الدین رازی
شریف الرضی، قم، ۱۳۶۳ش.، با مقدمه: میر شریف جرجانی
• شروح الشمسیة مجموعه حواش و تعلیقات، 2 جلد
همچنین نگاه کنید
محمدرضا اسحاق نیا تربتی محمدرضا اسحاق نیا تربتی (نویسنده)
نشر مرتضی نشر مرتضی (ناشر)