کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   الدراسات‌ النفسیه‌ عند المسلمین‌ و الغزالی‌ بوجه‌ خاص‌
الدراسات‌ النفسیه‌ عند المسلمین‌ و الغزالی‌ بوجه‌ خاص‌
زبان: عربی
نویسنده: عبدالکریم عثمان
آثار مرتبط
روانشناسی از دیدگاه غزالی و دانشمندان اسلامی ۱. روانشناسی از دیدگاه غزالی و دانشمندان اسلامی (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمد باقر حجتی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
همچنین نگاه کنید
عبدالکریم عثمان عبدالکریم عثمان (نویسنده)