کتب چاپی
جهان کتابخانه ها
عنوان فرعی: گزیده مقالات درباره کتابخانه های ایران و جهان
به کوشش: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
سرعنوان موضوعی: کتابخانه ها > تاریخ > مقاله ها و خطابه ها، کتابخانه ها > ایران > تاریخ > مقاله ها و خطابه ها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎7‎2‎1‎ ‎/‎م‎4‎ ‎ج‎9
جهان کتابخانه ها
جهان کتابخانه ها
کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: به کوشش محمود مرعشی نجفی
سرشناسه: مرعشی نجفی، سید محمود، ۱۳۲۰-
رده دیویی: ۰۲۷/۰۰۹
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک (ج.1): ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۱-۰۶۱-۵
شابک (ج.2): ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۱-۰۶۲-۲
یادداشت: کتابنامه: ج.۲. ص: ۶۵۱- ۶۷۱؛ همچنین به صورت زیرنویس