کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   ‎Commentaries of living
‎Commentaries of living
زبان: انگلیسی
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
آثار مرتبط
حضور در هستی ۱. حضور در هستی (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمدجعفر مصفا
نشر گفتار، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
شرح زندگی ۲. شرح زندگی (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمدجعفر مصفا
نشر گفتار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
شادمانی خلاق ۳. شادمانی خلاق (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمدجعفر مصفا
صفی علیشاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.