کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   متون ایرانی
متون ایرانی
عنوان فرعی: مجموعه رساله های فارسی و عربی از دانشوران ایرانی (از آغاز دوره اسلامی تا پایان عصر تیموری)
به کوشش: جواد بشری
سرعنوان موضوعی: نثر فارسی > تاریخ و نقد، نثر عربی > تاریخ و نقد، ادبیات فارسی > تصحیح انتقادی، ادبیات عربی > تصحیح انتقادی، دانشمندان اسلامی، دانشمندان ایرانی
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎3‎8‎7‎2‎ ‎/‎ب‎5‎ ‎م‎2
متون ایرانی
متون ایرانی
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، 3 جلد
شرح پدیدآور: به کوشش جواد بشری
سرشناسه: بشری، جواد، ‏‫۱۳۶۳- ‏، گردآورنده
رده دیویی: ۸فا۸/ ۸۰۰۹
قطع: وزيرى
شابک (ج.2): ۹۷۸-۶۰۰-۲۲۰-۰۵۱-۸
شابک (ج.3): ۹۷۸-۶۰۰-۲۲۰-۱۵۲-۲
تنالگان: ایران. مجلس شورای اسلامی. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد
فروست: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی‏‫؛ ۳۴۰، ۳۷۳
یادداشت: ‏‫ص.ع به انگلیسی: ‭‭‭ Javad Bashary.Motun-e Irani( Iranian texts)... و کتابنامه