کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ تمدن   /   روح ملتها
روح ملتها
عنوان موازی: L'AME DES PEUPLES
زبان: فارسی
نویسنده: آندره زیگفرید
مترجم: احمد آرام
سرعنوان موضوعی: تمدن جدید، تمدن ایرانی
رده کنگره: ‎C‎B‎ ‎4‎2‎5‎ ‎/‎ز‎9‎ ‎ر‎9
روح ملتها به ضمیمه فصل الحاقی «روحیه ایرانی»
روح ملتها به ضمیمه فصل الحاقی «روحیه ایرانی»
شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۵۴ش.
قطع: جيبى
همچنین نگاه کنید
آندره زیگفرید آندره زیگفرید (نویسنده)
احمد آرام احمد آرام (مترجم)
شرکت سهامی انتشار شرکت سهامی انتشار (ناشر)