کتب چاپی
فرزند هرات
زبان: فارسی
گردآورنده: علی اوجبی
رده کنگره: ‎Z‎ ‎1‎0‎0‎4‎ ‎/‎م‎2‎ ‎ف‎4
فرزند هرات
فرزند هرات
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۵ش.
شرح پدیدآور: فرزند هرات: ارج‌نامه نجیب مایل هروی/ به کوشش علی اوجبی.
سرشناسه: اوجبی، علی، ۱۳۴۳-، گردآورنده
شناسه افزوده: خاه کتاب و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی (پانزدهمین: ۱۳۹۵: تهران)
رده دیویی: ۰۱۰/۹۲
قطع: وزيرى
شابک: ۲-۳۶۹-۲۲۲-۶۰۰-۹۷۸
اهدا کننده: احسان الله شکراللهی