کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تراجم   /   آیةالله حاج میرزا حسن آقا مجتهد تبریزی
آیةالله حاج میرزا حسن آقا مجتهد تبریزی
زبان: فارسی
نویسنده: علی ابوالحسنی (منذر)
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎5‎5‎/‎3‎ ‎/‎م‎3‎ ‎الف‎2
آیة الله حاج میرزا حسن آقا مجتهد تبریزی
آیة الله حاج میرزا حسن آقا مجتهد تبریزی
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۳۹۶ش.
شرح پدیدآور: آیةالله حاج میرزا حسن آقا مجتهد تبریزی (۱۳۷۷ق) مؤسس و مصحح مشروطه در آذربایجان/ مؤلف: علی ابولحسنی (منذر)؛ به کوشش: محمد صادق ابولحسنی؛ تدوین: مؤسسه کتاب شناسی شیعه.
سرشناسه: ابوالحسنی (منذر)، علی ۱۳۳۴-۱۳۹۰ش
شناسه افزوده: مؤسسه کتابشناسی شیعه (مؤسّسة تراث الشیعة)
با مقدمه: آیة الله شیخ جعفر سبحانی تبریزی
به کوشش: محمد صادق ابوالحسنی
رده دیویی: ۲۹۷/۹۹۸
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ۲-۳۱-۷۰۰۳-۶۰۰-۹۷۸
فروست: سرگذشت نامه‌ها، تراجم؛۳۲. نشر مؤسسه کتاب شناسی شیعه؛۴۹.