کتب چاپی
بوستان کتاب
عنوان فرعی: فهرست موضوعی ـ وصفی انتشارات‌ دفتر تبلیغات‌ اسلامی‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌
عنوان موازی: ‎Bustan -e Ketab = Topical-descriptive list of publications of the office of Islamic propagation of the Islamic seminary of Qom
زبان: فارسی
رده کنگره: ‎Z‎ ‎3‎3‎6‎7‎ ‎/‎ب‎9‎ ‎ح‎8‎6
بوستان کتاب
بوستان کتاب
مؤسسه بوستان کتاب، چاپ سوم، ویرایش دوم، قم، ۱۳۸۱ش.
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
شابک: ‎۹۶۴-۳۷۱-۱۸۲-x
تنالگان: تهیه‌ و نشر موسسه‌ بوستان‌ کتاب‌ قم‌ (انتشارات‌ دفتر تبلیغات‌ اسلامی‌)
توضیح: مصور، نمونه‌، نمودار
اهدا کننده: مؤسسه بوستان کتاب
همچنین نگاه کنید
مؤسسه بوستان کتاب مؤسسه بوستان کتاب (ناشر)