کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   بازیگران عصر پهلوی
بازیگران عصر پهلوی
زبان: فارسی
نویسنده: محمود طلوعی
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎4‎8‎5‎ ‎/‎ط‎8‎ ‎ب‎2
بازیگران عصر پهلوی
بازیگران عصر پهلوی
نشر علم، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۷ش.
شرح پدیدآور: بازیگران عصر پهلوی: از فروعی تا فردوست/ نویسنده محمود طلوعی
سرشناسه: طلوعی، محمود
رده دیویی: ۹۵۵/۰۸۲۰۹۲۲
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک جلد 2: ۱-۱۶-۵۹۸۹-۹۶۴-۹۷۸
اهدا کننده: مهندس سید هادی طباطبائی یزدی
همچنین نگاه کنید
محمود طلوعی محمود طلوعی (نویسنده)
نشر علم نشر علم (ناشر)
مهندس سید هادی طباطبائی یزدی مهندس سید هادی طباطبائی یزدی (اهدا کننده)