کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   حق الیقین
حق الیقین
زبان: فارسی
نویسنده: محمود شبستری
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎5‎5‎0‎0‎ ‎/‎م‎3‎ ‎آ‎1‎6
مجموعه آثار شیخ محمود شبستری
مجموعه آثار شیخ محمود شبستری
کتابخانه طهوری، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
شرح پدیدآور: مجموعه آثار شیخ محمود شبستری(گلشن راز، سعادت نامه، حق الیقین، مرآت المحققین، مراتب العارفین) با مقدمه و تصحیح و توضیحات و اهتمام دکتر صمد موحد
با مقدمه: دکتر صمد موحد
مصحح: دکتر صمد موحد
به کوشش: دکتر صمد موحد
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
اهدا کننده: مهندس سید هادی طباطبائی یزدی
همچنین نگاه کنید
محمود شبستری محمود شبستری (نویسنده)
دکتر صمد موحد دکتر صمد موحد (با مقدمه)
کتابخانه طهوری کتابخانه طهوری (ناشر)
مهندس سید هادی طباطبائی یزدی مهندس سید هادی طباطبائی یزدی (اهدا کننده)