کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه و مذهب   /   گفتار در روش راه بردن عقل
گفتار در روش راه بردن عقل
زبان: فارسی
مترجم: محمدعلی فروغی
رده کنگره: ‎B‎ ‎5‎3‎ ‎/‎ف‎4‎ ‎س‎9
سیر حکمت در اروپا
سیر حکمت در اروپا
انتشارات زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، 3 جلد
شرح پدیدآور: سیر حکمت در اروپا/ نگارش محمدعلی فروغی- گفتار در روش راه بردن عقل/ تصنیف رنه دکارت؛ ترجمه به فارسی محمدعلی فروغی- تهران: زوّار، ۱۳۱۷
سرشناسه: فروغی، محمدعلی، ۱۲۵۴-۱۳۲۱
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ×-۰۰۶-۴۰۱-۹۶۴
اهدا کننده: مهندس سید هادی طباطبائی یزدی
آثار مرتبط
Discours de la méthode ۱. Discours de la méthode (ترجمه برای)
نویسنده: رنه دکارت
همچنین نگاه کنید
محمدعلی فروغی محمدعلی فروغی (مترجم)
انتشارات زوار انتشارات زوار (ناشر)
مهندس سید هادی طباطبائی یزدی مهندس سید هادی طباطبائی یزدی (اهدا کننده)