کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ آسیا   /   تاریخ یعقوبی
تاریخ یعقوبی
عنوان قراردادی: [تاریخ‌ الیعقوبی‌. فارسی‌]
زبان: فارسی
مترجم: محمدابراهیم آیتی
سرعنوان موضوعی: کشورهای اسلامی > تاریخ > متون قدیمی تا قرن 14، تاریخ جهان > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴
رده کنگره: ‎D‎S‎ ‎3‎5‎/‎6‎3‎ ‎/‎ی‎7‎ ‎ت‎2‎0‎4‎1‎
تاریخ یعقوبی
تاریخ یعقوبی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: تالیف احمد بن ابی یعقوب ابن واضح یعقوبی(ابن‌ واضح‌ یعقوبی‌)؛ ترجمه محمد ابراهیم آیتی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: این‌ کتاب‌ در سال‌ ۱۳۴۳ - ۱۳۴۲ توسط بنگاه‌ ترجمه‌ و نشر کتاب‌، و در سال‌ ۱۳۶۶ توسط وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌، شرکت‌ انتشارات‌ علمی‌ و فرهنگی‌ نیز منتشر شده‌ است‌.
کتابنامه.
آثار مرتبط
تاریخ الیعقوبی ۱. تاریخ الیعقوبی (ترجمه برای)
نویسنده: احمد یعقوبی
المکتبة الحیدریة، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
موسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت، 2010م.، 2 جلد، محقق: عبد الامیر مهنا
همچنین نگاه کنید
محمدابراهیم آیتی محمدابراهیم آیتی (مترجم)
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی شرکت انتشارات علمی و فرهنگی (ناشر)