کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   امام صادق و امام کاظم علیهما السلام   /   مسند الإمام موسی بن جعفر
مسند الإمام موسی بن جعفر
زبان: عربی
نویسنده: أبی عمران مروزی
سرعنوان موضوعی: موسی‌ب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ر(ع‌)، امام هفتم، 128- 183ق.
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎4‎6‎/‎3‎ ‎/‎م‎4‎5‎5‎ ‎م‎5 , ‎B‎P‎ ‎4‎6‎/‎3‎ ‎/‎م‎4‎ ‎م‎5
المطبوع من الكتاب:
مسند الإمام موسی بن جعفر
مسند الإمام موسی بن جعفر
مکتبة جامعة طهران، تهران، ۸ آبان ۱۳۵۲ش.
شرح پدیدآور: ابی عمران موسی بن ابراهیم المروزی؛ تقدیم و تعلیق محمدحسین الحسینی الجلالی
با تعلیق: آیة الله سید محمدحسین حسینی جلالی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. ۴۲ - ۴۰؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
نمونه.
مسند الأمام موسی بن جعفر
مسند الأمام موسی بن جعفر
دار الاضواء، بیروت، ۱۴۰۶ق.
شرح پدیدآور: تالیف أبی عمران موسی بن ابراهیم المروزی؛ تقدیم و تعلیلق محمد حسین الحسینی الجلالی
با مقدمه: آیة الله سید محمدحسین حسینی جلالی
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
توضیح: کتابنامه: ص. ۷۱ - ۷۴.
نمونه.