کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تراجم   /   احوال و آثار بهاءالدین عاملی معروف به شیخ بهایی
احوال و آثار بهاءالدین عاملی معروف به شیخ بهایی
زبان: فارسی
نویسنده: محمدکاظم رحمتی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎5‎5‎/‎3‎ ‎/‎ر‎3‎ ‎ش‎8‎8
احوال و آثار بهاءالدین عاملی معروف به شیخ بهایی
احوال و آثار بهاءالدین عاملی معروف به شیخ بهایی
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۳۹۶ش.
شرح پدیدآور: احوال و آثار بهاءالدین عاملی معروف به شیخ بهایی (م ۱۰۳۰ ق)/ تألیف: محمدکاظم رحمتی؛ تهیه: مؤسسه کتابشناسی شیعه (=مؤسسة تراث الشیعة)
سرشناسه: رحمتی، محمدکاظم، ۱۳۵۵ ش-
ویراستار: محسن صادقی و علی اکبر زمانی نژاد
رده دیویی: ۲۹۷/۹۹۸
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ۹-۲۹-۷۰۰۳-۶۰۰-۹۷۸
فروست: بزرگان شیعه؛ ۴۶
اهدا کننده: حسینی کجوری