کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   حقوق الحیوان واحکامه
حقوق الحیوان واحکامه
زبان: عربی
نویسنده: آیة الله سید محمد حسینی شیرازی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎9‎8‎/‎6‎ ‎/‎ح‎5‎ ‎ف‎7
حقوق الحیوان واحکامه
حقوق الحیوان واحکامه
دارالمحجة البیضاء، چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۲ق. برابر 2011م.
شرح پدیدآور: حقوق الحیوان واحکامه/ الإمام السید محمد الحسینی الشیرازی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
اهدا کننده: الشجرة الطیبة
همچنین نگاه کنید
آیة الله سید محمد حسینی شیرازی آیة الله سید محمد حسینی شیرازی (نویسنده)
دارالمحجة البیضاء دارالمحجة البیضاء (ناشر)
الشجرة الطیبة الشجرة الطیبة (اهدا کننده)