کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   المعجم فی معاییر اشعار العجم
المعجم فی معاییر اشعار العجم
زبان: فارسی
نویسنده: شمس الدین محمد بن قیس الرازی
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎3‎5‎5‎9‎ ‎/‎ش‎7‎7‎ ‎م‎6
المعجم فی معاییر اشعار العجم
المعجم فی معاییر اشعار العجم
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
شرح پدیدآور: المعجم فی معاییر اشعار العجم/ تألیف شمس الدین محمد بن قیس الرازی؛ به تصحیح محمد بن عبدالوهاب قزوینی، و تصحیح مجدد مدرس رضوی، و تصحیح مجدد سیروس شمیسا.
سرشناسه: شمس قیس، محمد بن قیس، قرن ۷ ق.
شناسه افزوده: شمیسا، سیروس ۱۳۲۸-، مصحح. و قزوینی، محمد، ۱۲۵۶-۱۳۲۵، مصحح. و مدرس رضوی، محمدتقی، ۱۲۷۴-۱۳۶۵ مصحح.
مصحح: محمد قزوینی و سیروس شمیسا و محمد تقی مدرس رضوی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ۰-۹۷۸-۴۰۵-۹۶۴-۹۷۸