کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تراجم   /   مجموعه مقالات برگزیده کنگره بزرگداشت علامه حاجی کلباسی (قده)
مجموعه مقالات برگزیده کنگره بزرگداشت علامه حاجی کلباسی (قده)
زبان: فارسی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎5‎5‎/‎3‎ ‎/‎ک‎4‎ ‎م‎3
مجموعه مقالات برگزیده کنگره بزرگداشت علامه حاجی کلباسی (قده)
مجموعه مقالات برگزیده کنگره بزرگداشت علامه حاجی کلباسی (قده)
نشر دانش حوزه، چاپ اول، ۱۳۹۱ش.
شرح پدیدآور: مجموعه مقالات برگزیده کنگره بزرگداشت علامه حاجی کلباسی (قده) / به کوشش: علی کرباسی‌زاده اصفهانی.
به کوشش: علی کرباسی‌زاده اصفهانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
اهدا کننده: مصطفی مطبعه چی اصفهانی
همچنین نگاه کنید
علی کرباسی‌زاده اصفهانی علی کرباسی‌زاده اصفهانی (به کوشش)
نشر دانش حوزه نشر دانش حوزه (ناشر)
بنیاد فرهنگی اشارات بنیاد فرهنگی اشارات (ناشر همکار)
مصطفی مطبعه چی اصفهانی مصطفی مطبعه چی اصفهانی (اهدا کننده)