کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   حقوق   /   دوره مقدماتی حقوق مدنی
دوره مقدماتی حقوق مدنی
عنوان فرعی: اموال و مالکیت
عنوان موازی: Cours elementaire de droit civil biens -propriete
زبان: فارسی
نویسنده: ناصر کاتوزیان
رده کنگره: ‎K‎M‎H‎ ‎6‎4‎6‎ ‎/‎د‎9‎ ‎ک‎2
دوره مقدماتی حقوق مدنی
نشر دادگستر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
شرح پدیدآور: ناصر کاتوزیان
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ‎۹۶۴-۶۳۵۲-۱۳-۸
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
چاپ‌ قبلی‌: یلدا، ۱۳۷۴
همچنین نگاه کنید
ناصر کاتوزیان ناصر کاتوزیان (نویسنده)
نشر دادگستر نشر دادگستر (ناشر)