کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   زندگی سیاسی، اجتماعی سید ضیاء الدین طباطبائی و کودتای سوم اسفند 1299 شمسی
زندگی سیاسی، اجتماعی سید ضیاء الدین طباطبائی و کودتای سوم اسفند 1299 شمسی
زبان: فارسی
نویسنده: محمدرضا تبریزی شیرازی
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎4‎8‎6‎ ‎/‎ط‎2‎ ‎ت‎2
زندگی سیاسی، اجتماعی سید ضیاء الدین طباطبائی و کودتای سوم اسفند 1299 شمسی
زندگی سیاسی، اجتماعی سید ضیاء الدین طباطبائی و کودتای سوم اسفند 1299 شمسی
شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
شرح پدیدآور: زندگی سیاسی، اجتماعی سید ضیاء الدین طباطبائی و کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ شمسی/ نویسنده محمدرضا تبریزی شیرازی
سرشناسه: تبریزی شیرازی، محمدرضا، ۱۳۲۴-
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ۲-۱۴۶-۳۲۵-۹۶۴
همچنین نگاه کنید
محمدرضا تبریزی شیرازی محمدرضا تبریزی شیرازی (نویسنده)
شرکت سهامی انتشار شرکت سهامی انتشار (ناشر)