کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   الإستغاثة
الإستغاثة
عنوان برابر: الاستغاثة فی بدع الثلاثة
زبان: عربی
نویسنده: ابوالقاسم علی کوفی
سرعنوان موضوعی: اهل سنت > دف‍‍ا‌ع‍ی‍ه‌‌ه‍‍ا و ردی‍ه‌‌ه‍‍ا، شیعه > دفاعیه ها و ردیه ها
رده کنگره: ‎B‎‎‎P‎ ‎2‎1‎2‎/‎5‎ ‎/‎ک‎9‎ ‎الف‎5 , ‎B‎‎‎P‎ ‎2‎1‎2‎/‎5‎ ‎/‎الف‎5‎ ‎ک‎9
المطبوع من الكتاب:
الإستغاثة
الإستغاثة
احقاق الحق، پاکستان، ۲ش.
شرح پدیدآور: علی بن احمد المعروف بابی القاسم الکوفی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
الاستغاثه
بی نا، بی جا، ۲ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: ابوالقاسم علی بن احمد الکوفی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.