کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   مباره با محمدعلی شاه
مباره با محمدعلی شاه
زبان: فارسی
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎4‎0‎5‎ ‎/‎الف‎7‎ ‎م‎2
مبارزه با محمدعلی شاه
مبارزه با محمدعلی شاه
انتشارات توس، تهران، ۱۳۵۹ش.
شرح پدیدآور: مباره با محمد علی شاه (اسنادی از فعالیت‌های آزادیخواهان ایران در اروپا و استانبول ) به کوشش: ایرج افشار ؛ مقدمه حسین پیرنیا
با مقدمه: حسین پیرنیا
به کوشش: استاد ایرج افشار
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
همچنین نگاه کنید
استاد ایرج افشار استاد ایرج افشار (به کوشش)
انتشارات توس انتشارات توس (ناشر)