کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   ما و عراق از گذشتۀ دور تا امروز
ما و عراق از گذشتۀ دور تا امروز
زبان: فارسی
نویسنده: منوچهر پارسا دوست
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎3‎9‎ ‎/‎ع‎3‎ ‎ب‎2
ما و عراق از گذشتۀ دور تا امروز
ما و عراق از گذشتۀ دور تا امروز
شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۶ش.
سرشناسه: ما و عراق، ایران و عراق از گذشته دور تا امروز / منوچهر پارسا دوست و پارسا دوست، منوچهر، ۱۳۰۲-
رده دیویی: ۳۲۷/۵۵۰۵۶۷
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ۷-۱۸۵-۳۲۵-۹۶۴-۹۷۸
همچنین نگاه کنید
منوچهر پارسا دوست منوچهر پارسا دوست (نویسنده)
شرکت سهامی انتشار شرکت سهامی انتشار (ناشر)