کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   دروس من شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام
دروس من شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام
عنوان فرعی: کتاب التجارة
زبان: عربی
نویسنده: محقق حلی
تصحیح و تعلیق و ترتیب: سید حسین حائری
دروس من شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام
دروس من شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
اهدا کننده: سید حسین حائری
همچنین نگاه کنید
محقق حلی محقق حلی (نویسنده)
سید حسین حائری سید حسین حائری (تصحیح و تعلیق و ترتیب)