کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ آسیا   /   اصلاحات در چین و شوروی
اصلاحات در چین و شوروی
زبان: فارسی
به کوشش: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
سرعنوان موضوعی: چین > سیاست و حکومت > - ۱۹۴۹، روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌ > س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
رده کنگره: ‎D‎S‎ ‎7‎7‎7‎/‎7‎5‎ ‎/‎الف‎6
اصلاحات در چین و شوروی
اصلاحات در چین و شوروی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
شرح پدیدآور: با مقدمه الهه کولایی
با مقدمه: الهه کولایی
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
شابک: ‎۹۶۴-۹۳۴۰۴-۰-۸
تنالگان: تهیه‌ شده‌ توسط گروه‌ محققان‌ موسسه‌ی‌ فرهنگی‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ بین‌المللی‌ ابرار معاصر تهران‌
فروست: انتشارات‌ موسسه‌ فرهنگی‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ بین‌المللی‌ ابرار معاصر تهران‌؛۱
توضیح: کتابنامه.