کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   الوشاح علی الشرح المختصر لتلخیص المفتاح
الوشاح علی الشرح المختصر لتلخیص المفتاح
عنوان قراردادی: [شرح المختصر؛ تلخیص المفتاح؛ مفتاح البیان]
زبان: عربی
نویسنده: محمد کرمی
سرعنوان موضوعی: خطیب ق‍زوی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، ۷۳۹ > تلخیص المفتاح > نقد و تفسیر
رده کنگره: ‎P‎J‎A‎ ‎2‎0‎2‎8‎ ‎/‎ک‎4‎ ‎و‎5‎
الوشاح علی الشرح المختصر لتلخیص المفتاح
الوشاح علی الشرح المختصر لتلخیص المفتاح
چاپخانه علمیه، قم، ۱۴۰۱ق.، 3 جلد
شرح پدیدآور: للفقیر الی رحمة مولاه الغنی محمد الکرمی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: فی المعانی و البیان
آثار مرتبط
مختصر المعانی ۱. مختصر المعانی (شرح برای)
نویسنده: مسعود تفتازانی
• شرح المختصر علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع، دار الحکمة، چاپ اول، قم، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد، ویراستار: عبدالمتعال صعیدی
• شرح المختصر لسعد الدین تفتازانی علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع، دار الحکمة، قم، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد، با تعلیق: عبدالمتعال صعیدی
• شرح المختصر لسعد الدین تفتازانی علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع، دار الحکمة، چاپ پنجم، قم، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد، با تعلیق: عبدالمتعال صعیدی
• تلخیص المفتاح و بأسفل صحائفه شرحه مختصر المعانی، زاهدی، قم، ۱۳۶۳ش.
همچنین نگاه کنید
محمد کرمی محمد کرمی (نویسنده)
مطبعة العلمیه چاپخانه علمیه (ناشر)