کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   سفارت نامه خوارزم
سفارت نامه خوارزم
زبان: فارسی
نویسنده: رضاقلی خان هدایت
سرعنوان موضوعی: هدای‍ت‌، رض‍اق‍ل‍ی‌ خ‍ان‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍ده‍ادی‌ > خ‍اطرات‌، خوارزم
رده کنگره: ‎‎‎D‎‎‎S‎‎‎R‎‎‎ ‎‎‎2‎‎‎0‎‎‎1‎‎‎7‎‎‎ ‎‎‎/‎‎‎و‎‎‎3‎‎‎3‎‎‎ ‎‎‎ه‎‎‎ـ‎‎‎4‎‎ , ‎D‎S‎R‎ ‎2‎0‎1‎7‎ ‎/‎و‎3‎3‎ ‎ه‎ـ‎4‎
المطبوع من الكتاب:
سفارت نامۀ خوارزم
سفارت نامۀ خوارزم
کتابخانه طهوری، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۶ش.
شرح پدیدآور: سفارت نامۀ خوارزم/ رضا قلی‌خان هدایت/ به کوشش علی حصوری
به کوشش: علی حصوری
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
سفارت نامه خوارزم
سفارت نامه خوارزم
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۵ش.
شرح پدیدآور: رضا قلی خان هدایت؛ تصحیح جمشید کیان فر
مصحح: جمشید کیانفر
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴-۸۷۰۰-۲۸-۱
توضیح: چاپ قبلی:تهران‌: طهوری‌،۱۳۵۶
همچنین نگاه کنید
رضاقلی خان هدایت رضاقلی خان هدایت (نویسنده)
علی حصوری علی حصوری (به کوشش)
کتابخانه طهوری کتابخانه طهوری (ناشر)
جمشید کیانفر جمشید کیانفر (مصحح)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (ناشر)