کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   رتبة الحیات
رتبة الحیات
زبان: فارسی
نویسنده: یوسف بن ایوب همدانی
سرعنوان موضوعی: نثر فارسی > قرن 6ق.، نثر فارسی > قرن 7ق.
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎5‎1‎4‎1‎ ‎/‎ه‎ـ‎8‎ ‎ر‎2‎
رتبة الحیات بضمیمه رسالة الطیور
رتبة الحیات بضمیمه رسالة الطیور
انتشارات توس، تهران، ۱۳۶۲ش.
شرح پدیدآور: از یوسف همدانی؛ به نصحیح و مقدمه امین ریاحی
با مقدمه: محمد امین ریاحی
مصحح: محمد امین ریاحی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: انتشارات‌ توس‌: ۲۳۶، ۲۳۷
توضیح: کتابنامه.
اهدا کننده: ابراهیم احمدی رهبریان
همچنین نگاه کنید
یوسف بن ایوب همدانی یوسف بن ایوب همدانی (نویسنده)
محمد امین ریاحی محمد امین ریاحی (با مقدمه)
انتشارات توس انتشارات توس (ناشر)
ابراهیم احمدی رهبریان ابراهیم احمدی رهبریان (اهدا کننده)