کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ آسیا   /   اخبار ایران از الکامل ابن اثیر
اخبار ایران از الکامل ابن اثیر
زبان: فارسی
مترجم: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
سرعنوان موضوعی: تاریخ جهان > واقعه های مهم > سالشمار > متون قدیمی تا قرن 14، کشورهای اسلامی > تاریخ > متون قدیمی تا قرن 14، کشورهای اسلامی > تاریخ > سالشمار
رده کنگره: ‎D‎S‎ ‎3‎5‎/‎6‎3‎ ‎/‎الف‎2‎ ‎ک‎2‎0‎4‎2‎1‎2‎
اخبار ایران از الکامل ابن اثیر
اخبار ایران از الکامل ابن اثیر
نشر علم، تهران، ۱۳۸۶ش.
شرح پدیدآور: ترجمه محمدابراهیم باستانی پاریزی
قطع: رقعى
نوع جلد: سخت
آثار مرتبط
الکامل فی التاریخ ۱. الکامل فی التاریخ (منتخب برای)
نویسنده: عزالدین علی ابن اثیر جزری
دار صادر، بیروت، 1979م.، 13 جلد
همچنین نگاه کنید
دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی (مترجم)
نشر علم نشر علم (ناشر)