کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست نسخه های خطی سه کتابخانه اصفهان (ابوالبرکات، سیدضیاءالدین علامه فانی، مسجد سید شفتی)(اصفهان ـ ایران)
فهرست نسخه های خطی سه کتابخانه اصفهان (ابوالبرکات، سیدضیاءالدین علامه فانی، مسجد سید شفتی)(اصفهان ـ ایران)
زبان: فارسی
نویسنده: رحیم قاسمی
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > ایران > اصفهان > فهرستها، نسخه های خطی عربی > ایران > اصفهان > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎0‎ ‎/‎الف‎9‎2‎ ‎الف‎6
فهرست نسخه های خطی سه کتابخانه اصفهان (ابوالبرکات، سیدضیاءالدین علامه فانی، مسجد سید شفتی)(اصفهان ـ ایران)
فهرست نسخه های خطی سه کتابخانه اصفهان (ابوالبرکات، سیدضیاءالدین علامه فانی، مسجد سید شفتی)(اصفهان ـ ایران)
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۴۲۸ق.
شرح پدیدآور: نگارش رحیم قاسمی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
فروست: معرفی میراث مخطوط؛ ۵۱
همچنین نگاه کنید
رحیم قاسمی رحیم قاسمی (نویسنده)
مجمع ذخائر اسلامی مجمع ذخائر اسلامی (ناشر)