کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فرق اسلامی   /   المصریون والتشیع الممنوع
المصریون والتشیع الممنوع
زبان: عربی
نویسنده: احمدراسم نفیس
سرعنوان موضوعی: شیعه > تاریخ، شیعه > دفاعیه ها و ردیه ها
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎3‎9‎ ‎/‎ن‎7‎ ‎م‎6
المصریون والتشیع الممنوع
المصریون والتشیع الممنوع
دارالمحجة البیضاء، چاپ اول، بیروت، 2005م.
شرح پدیدآور: تالیف احمد راسم النفیس
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
توضیح: کتاب شامل تاریخ تشیع مصر در عصر ایوبیان و صلاح الدین ایوبی و نیز عصر فاطمیان مصر همراه با دیدگاههای نویسنده از آینده تشیع در مصر است . شیعه از حقوق انسان در انتهای کتاب ضمیمه شده است.
کتابنامه.
همچنین نگاه کنید
احمدراسم نفیس احمدراسم نفیس (نویسنده)
دارالمحجة البیضاء دارالمحجة البیضاء (ناشر)