کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   شرح الکافیة البدیعیة فی علوم البلاغة و محاسن البدیع
شرح الکافیة البدیعیة فی علوم البلاغة و محاسن البدیع
زبان: عربی
نویسنده: عبدالعزیز سنبسی حلی
سرعنوان موضوعی: زبان عربی > بدیع
رده کنگره: ‎P‎J‎ ‎6‎1‎4‎1‎ ‎/‎ص‎7‎ ‎ش‎4‎
شرح الکافیة البدیعیة فی علوم البلاغة و محاسن البدیع
شرح الکافیة البدیعیة فی علوم البلاغة و محاسن البدیع
مجمع اللغه العربیه بدمشق، دمشق، ۱۴۰۲ق.
شرح پدیدآور: تالیف صفی الدین الحلی؛ تحقیق نسیب نشاوی
محقق: نسیب نشاوی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: بدیعیه الحلی المسماه "الکافیه البدیعیه "و هی تشتمل علی قصیده فی ۱۴۵ بیت من البحر البسیط و علیها شرح یتضمن ۱۴۰ با بالا نواع البدیع و البلاغه.
کتابنامه :ص .۴۵۷ - ۴۷۱؛ همچنین به صورت زیرنویس
همچنین نگاه کنید
عبدالعزیز سنبسی حلی عبدالعزیز سنبسی حلی (نویسنده)
نسیب نشاوی نسیب نشاوی (محقق)
مجمع اللغه العربیه بدمشق مجمع اللغه العربیه بدمشق (ناشر)