کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   قرآن و علوم قرآنی   /   معجم مفردات الفاظ القرآن
معجم مفردات الفاظ القرآن
زبان: عربی
نویسنده: راغب اصفهانی
سرعنوان موضوعی: قرآن > مسائل لغوی، قرآن > واژه نامه ها، قرآن > کشف الایات
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎8‎2‎/‎3‎ ‎/‎ر‎2‎ ‎م‎7 , ‎B‎‎‎P‎‎‎ ‎8‎2‎/‎3‎ ‎/‎ر‎2‎ ‎م‎7
المطبوع من الكتاب:
مفردات الفاظ القرآن
مفردات الفاظ القرآن
دار القلم، دمشق، ۱۴۱۲ق.
شرح پدیدآور: تالیف الراغب الاصفهانی؛ تحقیق صفوان عدنان داوودی
محقق: صفوان عدنان داوودی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
نمونه.
معجم مفردات الفاظ القرآن
معجم مفردات الفاظ القرآن
دارالکاتب العربی، ۱۳۹۲ق.
شرح پدیدآور: تالیف الراغب الأصفهانی؛تحقیق ندیم المرعشلی
محقق: ندیم مرعشلی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
مفرد‌ات‌ ‌الفاظ ‌القر‌ان‌ فی غریب القران
مفرد‌ات‌ ‌الفاظ ‌القر‌ان‌ فی غریب القران
کتابفروشی مرتضوی، چاپ دوم، ۱۳۶۲ش.
شرح پدیدآور: تالیف ابی القاسم الحسین بن محمد الراغب الاصفهانی؛تحقیق و ضبط محمدسید کیلانی
محقق: محمد سید کیلانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: این کتاب به "مفردات الفاظ القرآن فی غریب القران "نیز معروف است.