کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کلام و عقاید   /   تحفة الملوک
تحفة الملوک
عنوان فرعی: گفتارهایی درباره حکمت سیاسی
زبان: فارسی
به کوشش: عبدالوهاب فراتی
نویسنده: جعفر دارابی کشفی
سرعنوان موضوعی: اسلام و سیاست، اسلام و دولت، اخلاق، عقل (اس‍لام‌)
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎3‎1‎ ‎/‎ک‎5‎ ‎ت‎3
تحفة الملوک
تحفة الملوک
مؤسسه بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: جعفر دارابی کشفی؛ به کوشش عبدالوهاب فراتی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
فروست: بوستان‌ کتاب‌ قم‌؛ ۱۰۶۸: آثار مرکز مطالعات‌ و تحقیقات‌ اسلامی‌؛۱۷۹
توضیح: نمایه
همچنین نگاه کنید
عبدالوهاب فراتی عبدالوهاب فراتی (به کوشش)
جعفر دارابی کشفی جعفر دارابی کشفی (نویسنده)
مؤسسه بوستان کتاب مؤسسه بوستان کتاب (ناشر)