کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   یونانیان و بربرها
یونانیان و بربرها
عنوان فرعی: روی‌ دیگر تاریخ‌
زبان: فارسی
به کوشش: محسن باقرزاده
نویسنده: امیرمهدی بدیع
مترجم: مرتضی ثاقب فر، قاسم صنعوی
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎4‎0‎ ‎/‎ی‎9‎ ‎ب‎4
یونانیان و بربرها
مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها، تهران، ۱۳۸۳ش.، 15 جلد
شرح پدیدآور: امیرمهدی‌ بدیع‌ ؛ ترجمه‌ مرتضی‌ ثاقب‌فر، قاسم صنعوی
مقدمه جلد 15: دکتر ژاله آموزگار
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
فروست: انتشارات‌ توس‌ ؛ ۶۱۲ ، ۶۱۳ ، ۶۱۴ ، ۶۱۵ ، ۶۳۸.
توضیح: این‌ کتاب‌ در سال‌ ۱۳۶۴ با ترجمه‌ احمد آرام‌ توسط نشر پرواز منتشر شده‌ است‌ و هر جلد توسط مترجمین‌ مختلف‌ ترجمه‌ شده‌ است‌.
جلد دوم و سوم و چهارم و پانزدهم کتاب حاضر توسط انتشارات توس منتشر شده است.
کتابنامه.
مصور، نمونه.
همچنین نگاه کنید
محسن باقرزاده محسن باقرزاده (به کوشش)
امیرمهدی بدیع امیرمهدی بدیع (نویسنده)
مرتضی ثاقب فر مرتضی ثاقب فر (مترجم)
قاسم صنعوی قاسم صنعوی (مترجم)
دکتر ژاله آموزگار دکتر ژاله آموزگار (مقدمه جلد 15)
مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها (ناشر)
انتشارات توس انتشارات توس (ناشر جلد 15)