کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تفسیر   /   توشیح التفسیر فی قواعد التفسیر و التاویل
توشیح التفسیر فی قواعد التفسیر و التاویل
زبان: عربی
نویسنده: محمد تنکابنی
سرعنوان موضوعی: تفاسیر
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎9‎1‎/‎5‎ ‎/‎ت‎9‎ ‎ت‎9
توشیح التفسیر فی قواعد التفسیر و التاویل
توشیح التفسیر فی قواعد التفسیر و التاویل
کتاب سعدی، قم، ۱۴۱۱ق.
شرح پدیدآور: تالیف محمدبن سلیمان التنکابنی ؛تحقیق جعفر السعیدی الجیلانی
محقق: جعفر سعیدی جیلانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
همچنین نگاه کنید
محمد تنکابنی محمد تنکابنی (نویسنده)
جعفر سعیدی جیلانی جعفر سعیدی جیلانی (محقق)
کتاب سعدی کتاب سعدی (ناشر)