کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   سیاست و فرهنگ روزگار صفوی
سیاست و فرهنگ روزگار صفوی
زبان: فارسی
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
سرعنوان موضوعی: ایران > تاریخ > صفوی‍‍ان‌، ۹۰۷ - ۱۱۴۸ق‌، ایران > زندگی فرهنگی
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎1‎7‎8‎ ‎/‎ج‎7‎ ‎س‎9
سیاست و فرهنگ روزگار صفوی
سیاست و فرهنگ روزگار صفوی
نشر علم، تهران، ۱۳۸۸ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: رسول جعفریان
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
همچنین نگاه کنید
دکتر رسول جعفریان دکتر رسول جعفریان (نویسنده)
نشر علم نشر علم (ناشر)