کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   نقش خاندان کرکی در تاسیس و تداوم دولت صفوی
نقش خاندان کرکی در تاسیس و تداوم دولت صفوی
زبان: فارسی
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
سرعنوان موضوعی: محقق کرکی، علی بن حسین، - 940ق.، کرکی (خاندان)، ایران > تاریخ > صفوی‍‍ان‌، ۹۰۷ - ۱۱۴۸ق‌
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎1‎7‎6‎ ‎/‎ج‎6‎ ‎ن‎7
نقش خاندان کرکی در تاسیس و تداوم دولت صفوی
نقش خاندان کرکی در تاسیس و تداوم دولت صفوی
نشر علم، تهران، ۱۳۸۷ش.
شرح پدیدآور: رسول جعفریان
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
همچنین نگاه کنید
دکتر رسول جعفریان دکتر رسول جعفریان (نویسنده)
نشر علم نشر علم (ناشر)