کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   تحقیق در احوال و آثار و افکار و اشعار ایرج میرزا و خاندان و نیاکان او
تحقیق در احوال و آثار و افکار و اشعار ایرج میرزا و خاندان و نیاکان او
زبان: فارسی
به کوشش: محمد جعفر محجوب
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎7‎6‎4‎2‎ ‎/‎ت‎3‎ ‎الف‎9
تحقیق در احوال و آثار و افکار و اشعار ایرج میرزا و خاندان و نیاکان او
نشر اندیشه، چاپ چهارم،
شرح پدیدآور: باهتمام محمدجعفر محجوب
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
همچنین نگاه کنید
محمد جعفر محجوب محمد جعفر محجوب (به کوشش)
نشر اندیشه نشر اندیشه (ناشر)