کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   التراث المکی
التراث المکی
عنوان فرعی: الاجازات، المستنسخات، المولفات، التصحیحات، التملکات و ...
زبان: عربی
نویسنده: حسین واثقی
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > عربستان سعودی، شیعه > مکه > نسخه های خطی، شیعه > مکه > اجازه ها، شیعه > مکه > کتابشناسی
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎1‎1‎ ‎/‎ش‎9‎ ‎و‎2
التراث المکی
التراث المکی
نشر دانش حوزه، ۱۳۸۹ش.
شرح پدیدآور: تالیف حسین الواثقی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۹۳-۲۱-۲
فروست: ذخائر الحرمین الشریفین؛۲۳
توضیح: نمونه.
نمایه.
اهدا کننده: حسین واثقی
همچنین نگاه کنید
حسین واثقی حسین واثقی (نویسنده)
نشر دانش حوزه نشر دانش حوزه (ناشر)